Sprawy rozwodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy rozwodowe:

Pozyskane materiały oraz przygotowane przez agencję TD24 sprawozdanie stanowią wiążące dowody prawne i mogą zostać wykorzystane podczas rozprawy rozwodowej.

Zakres działań:

- pozyskanie od zlecającego niezbędnych informacji i sporządzenie indywidualnego planu działania

- dyskretna obserwacja

- ustalenie codziennych obowiązków i nawyków obserwowanej osoby

- ustalenie miejsca spotkań osoby pozostającej w zażyłych stosunkach z obserwowanym

- wykonanie fotografii lub filmów mogących posłuży jako dowód w sprawie

- sporządzenie sprawozdania z wykonanych czynności na potrzeby rozprawy rozwodowej

- przekazanie sprawozdania i zebranych materiałów zlecającemu

- stawiennictwo na wezwanie sądu i złożenie zeznań w sprawie

Pozyskane materiały mają wymierny wpływ na przebieg rozprawy rozwodowej oraz będących jej konsekwencją rozpraw:


- o podział majątku

- przyznanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz ustaleniu kontaktów z nimi

- świadczenia alimentacyjne na rzecz drugiego małżonka oraz dzieci24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz pozostałą ofertę:

Zdrada

Obserwacja oraz przedstawienie wiarygodnych dowodów na zdradę partnera

Rozwody

Pozyskiwanie dowodów do orzeczenia o winie

DNA

Badania DNA, pozyskiwanie materiału biologicznego

Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych z komputerów, telefonów, nośników danych, badania fonoskopijne

Kontakt

Biuro i Siedziba Spółki
Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa

truedetective24h@truedetective.pl

(+48) 783 064 940

Numer licencji: 0007982

Godziny: całodobowo przez 7 dni w tygodniu


Detektyw Otwock ul. Żurawia 19a, 05-400 Otwock 

Formularz kontaktowy