Sprawy rozwodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy rozwodowe:

Pozyskane materiały oraz przygotowane przez agencję TD24 sprawozdanie stanowią wiążące dowody prawne i mogą zostać wykorzystane podczas rozprawy rozwodowej.

Zakres działań:

- pozyskanie od zlecającego niezbędnych informacji i sporządzenie indywidualnego planu działania

- dyskretna obserwacja

- ustalenie codziennych obowiązków i nawyków obserwowanej osoby

- ustalenie miejsca spotkań osoby pozostającej w zażyłych stosunkach z obserwowanym

- wykonanie fotografii lub filmów mogących posłuży jako dowód w sprawie

- sporządzenie sprawozdania z wykonanych czynności na potrzeby rozprawy rozwodowej

- przekazanie sprawozdania i zebranych materiałów zlecającemu

- stawiennictwo na wezwanie sądu i złożenie zeznań w sprawie

Pozyskane materiały mają wymierny wpływ na przebieg rozprawy rozwodowej oraz będących jej konsekwencją rozpraw:


- o podział majątku

- przyznanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz ustaleniu kontaktów z nimi

- świadczenia alimentacyjne na rzecz drugiego małżonka oraz dzieci24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowody zdrady małżeńskiej do rozwodu. 

Czy wiesz jak je zdobyć?

Niewierność małżeńska to dla wielu osób temat trudny i bolesny. Gdy dowody zdrady są jednoznaczne, w wielu przypadkach oznacza to koniec związku. Aby rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie współmałżonka, trzeba je przedstawić również w sądzie. Tu zaczynają się problemy. Wyjaśniamy dlaczego.

Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu z orzeczeniem o winie

Zgodnie z obowiązującym prawem sąd orzeka o winie małżonka ponoszącego winę za rozkład pożycia. Odstępuje od tego jedynie na zgodny wniosek obu stron. Mając jednoznaczne dowody zdrady wiele osób decyduje się jednak na rozwód z orzeczeniem o winie. Zdradzony małżonek może wówczas liczyć na inne uprawnienia niż w przypadku rozwodu za porozumieniem stron.

 

Niewierność w małżeństwie nie zawsze musi oznaczać fizyczne zbliżenie. Za zdradę mogą być uznane wszelkie zachowania i relacje naruszające powszechnie uznawane normy. Dlatego pozostaje jeszcze kwestia tego, jak udowodnić zdradę w sądzie. Mając na uwadze, że jej znaczenie jest dość szeroko interpretowane, nie zawsze jest to łatwe.

Wykrywanie zdrady a dowody w postępowaniu rozwodowym

Sama wiedza o niewierności małżonka nie wystarczy. Trzeba wiedzieć jak udowodnić zdradę w sądzie. Konieczne są więc jednoznaczne dowody dopuszczenia się jej. Ich zdobycie okazuje się w praktyce dość trudne. Dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług, jakie oferuje prywatny detektyw. Warszawa, Kraków, Poznań – na terenie większości polskich miast bez problemu można znaleźć agencję detektywistyczną dostarczającą dowody zdrady.

 

W sprawach rozwodowych z orzeczeniem o winie z powodu zdrady, dopuszcza się szereg dowodów. Można za nie uznać przesłuchanie świadków, zdjęcia, korespondencję, biling rozmów telefonicznych, a także wywiad detektywistyczny poparty stosowną dokumentacją.

Dowody zdrady w praktyce

W wielu przypadkach wykrywanie zdrady budzi kontrowersje. Szczególnie w kontekście legalności pozyskiwania dowodów. Wykazanie niewierności małżeńskiej przed sądem częstokroć wymaga naruszenia prywatności i sfery intymnej posądzanego o zdradę współmałżonka. Mowa tu chociażby o wydrukach prywatnej korespondencji czy robionych z ukrycia zdjęciach.

 

W sprawach o zdradę trudno jednak zdobyć dowody, które nie budziłyby żadnych moralnych zastrzeżeń. Sądy dokonują ich oceny nie tylko pod kątem przydatności w ustaleniu winy jednej ze stron. Biorą również pod uwagę sposób ich pozyskania. Aby uniknąć oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych, dowody zdrady warto więc kompletować we współpracy z doświadczonym specjalistą, na przykład prywatnym detektywem lub prawnikiem.

Zobacz pozostałą ofertę:

Zdrada

Obserwacja oraz przedstawienie wiarygodnych dowodów na zdradę partnera

Rozwody

Pozyskiwanie dowodów do orzeczenia o winie

DNA

Badania DNA, pozyskiwanie materiału biologicznego

Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych z komputerów, telefonów, nośników danych, badania fonoskopijne

Kontakt

Biuro i Siedziba Spółki
Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa

truedetective24h@truedetective.pl

(+48) 783 064 940

Numer licencji: 0007982

Godziny: całodobowo przez 7 dni w tygodniu


Detektyw Otwock ul. Żurawia 19a, 05-400 Otwock 

Formularz kontaktowy